Surveillance

Voor surveillance zie de Richtlijn Erfelijke darmkanker

Adviezen bij klassieke FAP

  • Vanaf 10- à 12-jarige leeftijd: eenmaal per 2 jaar endoscopie (coloscopie). 
  • Vanaf 25- à 30-jarige leeftijd: gastroduodenoscopie.

Frequentie hangt onder andere af van het aantal en de grootte van de poliepen.

Adviezen bij AFAP

  • Vanaf 18-jarige leeftijd: eenmaal per 2 jaar endoscopie (sigmoïdoscopie of coloscopie). 
  • Vanaf 25- à 30-jarige leeftijd: gastroduodenoscopie.

Frequentie hangt onder andere af van het aantal en de grootte van de poliepen. 

Personen die op basis van de familieanamnese mogelijk (A)FAP hebben, maar waarbij niet getest kan worden op een bekende mutatie of die (voorlopig) afzien van genetische diagnostiek, moeten op dezelfde wijze worden gescreend als personen bij wie de mutatie is aangetoond.