Alarmsymptomen

  • Bij focale neurologische symptomen moet direct verwezen worden voor nader onderzoek naar tumoren in het centraal zenuwstelsel. 
  • Acute pancreatitis kan duiden op een pancreascarcinoom/afsluiting galwegen door papil van Vater carcinoom.
  • Het ontstaan van Diabetes Mellitus 2 kan wijzen op een pancreascarcinoom.
  • Buikpijn, diarree, misselijkheid, braken en gewichtsverlies zijn mogelijk het gevolg van maligniteit van de dunne darm of van een desmoïdtumor.
  • Onverklaarde heesheid, slikklachten en een pijnloze knobbel in de hals kunnen duiden op een schildkliercarcinoom. Opvallend is dat deze vaak niet gepaard gaat met verschijnselen van hyper- of hypothyreoïdie.
  • In geval van een gastro-enteritis kan sneller dehydratie optreden ten gevolge van de afwezigheid van het colon.