Over deze website

De website FAP-expertise.net geeft patiënten met (een vermoeden van) FAP en (verwijzende) zorgverleners informatie over het expertisenetwerk FAP.

De informatie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen het expertisenetwerk FAP, de patiëntenorganisatie Stichting Lynch Polyposis en VSOP (voor zeldzame en genetische aandoeningen). De website is eigendom van het expertisenetwerk FAP.

Ondanks de grote zorg en aandacht die aan het samenstellen van deze website is besteed, is het mogelijk dat de informatie op deze website onjuist of onvolledig is. De betrokken partijen kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of informatie van derden die via deze website bereikbaar is.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het expertisenetwerk zorgt voor het actueel houden van de website. De volgende personen zijn lid van de onderhoudsgroep van de website:

  • (Amsterdam UMC)
  • dr. Anja Wagner en mw. Judith Prins-Cornelisse (Erasmus MC)
  • dr. Maartje Nielsen en dr. Alexandra Langers (LUMC)
  • (NKI-AVL)
  • Mariëtte van Kouwen (Radboudumc)
  • (UMCG)
  • mw. Ans Dietvorst en mw. Syl Torensma (Stichting Lynch Polyposis)

Opmerkingen over de inhoud van de website kunnen worden doorgegeven aan mw. Judith Prins-Cornelisse, verpleegkundig specialist klinische genetica (Erasmus MC): j.e.cornelisse@erasmusmc.nl.

Interesse? 

De website www.fap-expertise.net is onderdeel van een serie websites specifiek voor expertisenetwerken voor zeldzame aandoeningen.

Expertisenetwerken voor een zeldzame aandoening met interesse in het ontwikkelen van een website volgens dit format kunnen hiervoor contact opnemen met de VSOP via vsop@vsop.nl.