Kinderwens

Bij een kinderwens wordt de patiënt verwezen naar een klinisch geneticus. Het risico op een kind met FAP wordt besproken. Aanstaande ouders hebben diverse mogelijkheden: 

  • Natuurlijke zwangerschap met 50% risico dat het kind is aangedaan;
  • Prenatale diagnostiek (vruchtwaterpunctie of vlokkentest) met de mogelijkheid van zwangerschapsafbreking als het ongeboren kind drager is van de aanleg voor FAP; 
  • Preïmplantatie Genetische Test (zie voor meer informatie en verwijsformulier de website van PGT Nederland
  • Ei-/zaadceldonatie.
  • Afzien van biologisch eigen kinderen

Bij een zwangerschap van een vrouw met FAP vindt er begeleiding plaats door een gynaecoloog. Bij een vrouw die geopereerd is zijn er mogelijk extra complicaties ten aanzien van de bevalling. Als er een 'pouch' aanwezig is na een IPAA, is het een overweging om van een vaginale bevalling af te zien. Bij een ruptuur kan de 'pouch' beschadigen. Het risico op sfincterletsels bij een vaginale bevalling is hierbij echter de voornaamste overweging. Er zijn geen eenduidige adviezen ten aanzien van de wijze van bevalling. Dit is een aandachtspunt dat door de behandelend chirurg in overleg met de gynaecoloog, per individuele patiënte, moet worden besproken. Zo nodig wordt gekozen voor een sectio caesarea.