Zijn er alarmsignalen waarbij direct actie moet worden ondernomen?

  • Bij focale neurologische symptomen moet direct verwezen worden voor nader onderzoek naar tumoren in het centraal zenuwstelsel.
  • Acute pancreatitis kan duiden op een pancreascarcinoom.
  • Het ontstaan van Diabetes Mellitus 2 kan wijzen op een pancreascarcinoom.
  • Buikpijn, diarree, misselijkheid, braken en gewichtsverlies zijn mogelijk het gevolg van maligniteit van de dunne darm of van een desmoïdtumor.
  • Onverklaarde heesheid, slikklachten en een pijnloze knobbel in de hals kunnen duiden op een schildkliercarcinoom. Opvallend is dat deze vaak niet gepaard gaat met verschijnselen van hyper- of hypothyreoïdie.
  • In geval van een gastro-enteritis kan sneller dehydratie optreden ten gevolge van de afwezigheid van het colon.

Collegiaal contact

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk. Het expertisenetwerk Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) wordt gevormd door de expertisecentra voor FAP gevestigd in het Amsterdam UMC, Erasmus MC, LUMC, NKI-AVL, Radboudumc, en UMCG. Zie het netwerk op de kaart voor meer informatie.

Ga naar het netwerk op de kaart