Is screening na een profylactische colectomie nog noodzakelijk?

Ook na een colectomie is er een vergrote kans om een maligniteit te ontwikkelen, zowel in het restdeel van het colon/rectum of de pouch, als ook extra-intestinaal. Veranderingen in de medische situatie van de patiënt moeten daarom altijd met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. De primaire begeleiding ligt in handen van de MDL-arts en deze dient laagdrempelig gecontacteerd te worden in geval van nieuwe klachten.

Collegiaal contact

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk. Het expertisenetwerk Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) wordt gevormd door de expertisecentra voor FAP gevestigd in het Amsterdam UMC, Erasmus MC, LUMC, NKI-AVL, Radboudumc, en UMCG. Zie het netwerk op de kaart voor meer informatie.

Ga naar het netwerk op de kaart