Komen er alleen poliepen voor in de dikke darm?

Nee, er kunnen ook poliepen voorkomen op andere plaatsen in het maagdarmstelsel namelijk in de maag en in de twaalfvingerige darm (duodenum). Na een operatie kunnen poliepen ook nog voorkomen in het overgebleven stuk endeldarm (rectum) en in het aangebrachte reservoir tussen de dunne darm en de anus (‘pouch’). 
Vooral de poliepen in de 12-vingerige darm (duodenum) en in eventueel na de operatie resterende endeldarm moeten goed gecontroleerd worden. Hiervoor bestaan adviezen aangepast aan de specifieke situatie van de patiënt. 
 

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over FAP dan kunt u eerst kijken bij de veel gestelde vragen op deze website. Als uw vraag daardoor niet beantwoord is, kunt u contact opnemen met uw behandelaar, de behandelaar van uw kind of de patiëntenorganisatie Stichting Lynch Polyposis.

Kijk bij de veelgestelde vragen