Hoe gaat de overgang van de kindergeneeskundige zorg naar de volwassenzorg?

De overgang van kinderzorg naar de volwassenenzorg heet transitie. Het is belangrijk dat dit goed verloopt, omdat de (kijk)onderzoeken van de darm en de ingezette behandeling door moeten gaan op de volwassen leeftijd.

De kinderarts MDL voert rond de leeftijd van 18 jaar het transitiegesprek en verwijst naar de MDL-arts voor volwassenen. Een schriftelijk overdracht wordt gemaakt en in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) opgenomen. De (kinderarts) MDL bespreekt of benoemt de kinderwens als de jongvolwassenen op de poli komen en laat het vervolgens aan hen om het opnieuw ter sprake te brengen als ze eraan toe zijn.

Wanneer de (jong)volwassene aangeeft dat er een kinderwens is, dan volgt verwijzing naar de klinisch geneticus. In sommige ziekenhuizen verwijst de kinderarts MDL direct na het  transitiegesprek naar de klinisch geneticus, waarbij dan onder andere een eventuele toekomstige kinderwens besproken wordt.

Voor meer informatie kijk bij Overgang naar volwassenenzorg.

Bent u patiënt of mantelzorger en heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over FAP dan kunt u eerst kijken bij de veel gestelde vragen op deze website. Als uw vraag daardoor niet beantwoord is, kunt u contact opnemen met uw behandelaar, de behandelaar van uw kind of de patiëntenorganisatie Stichting Lynch Polyposis.

Kijk bij de veelgestelde vragen