Lopend onderzoek 7 maart 2023

Vragenlijst naar de kwaliteit van leven en functionele uitkomsten na ileo-rectale anastomose (IRA) versus ileal pouch-anal anastomosis (IPAA) bij FAP

In deze vragenlijststudie wordt gekeken naar de kwaliteit van leven en functionele uitkomsten en mogelijke verschillen tussen patiënten na een 'pouch' of rectumsparende operatie.

Achtergrond 

Er zijn wisselende resultaten naar uitkomsten van kwaliteit van leven bij patiënten na een type operatie. Dit betreffen vaak oudere studies en studies die in één centrum zijn verricht.
In dit onderzoek worden vanuit verschillende centra in Europa vragenlijsten opgestuurd naar patiënten die langer dan twee jaar geleden een dikke darmoperatie hebben ondergaan. De vragenlijsten gaan over de kwaliteit van leven en over functionele uitkomsten zoals darmfunctie, urologische functie en seksuele functie.

Doel 

Beschrijven van functionele uitkomsten en kwaliteit van leven na IPAA (ileal pouch-anal anastomosis) of IRA (ileo-rectale anastomose) zodat om te gebruiken bij het kiezen van de juiste operatie.

Stand van zaken 

De vragenlijsten zijn verstuurd.

Planning 

Het onderzoek loopt nog.

Deelname 

FAP-patiënten binnen het consortium doen mee.