Lopend onderzoek 7 maart 2023

Prospectieve studie naar gepersonaliseerde endoscopische surveillance voor FAP-patiënten

In deze prospectieve studie wordt er binnen het Europees FAP consortium het optimale surveillance voor FAP-patiënten onderzocht.

Achtergrond

Momenteel zijn in richtlijnen endoscopische surveillance-intervallen gebaseerd op expertmeningen omdat er geen onderzoek is verricht naar optimale endoscopische surveillance. Met het European FAP Consortium zijn nieuwe endoscopische surveillanceprotocollen opgesteld die zowel indicaties geven voor surveillance-intervallen als indicaties voor het verwijderen van poliepen.
Er worden surveillance-intervallen opgesteld voor de maag en twaalfvingerige darm alsmede de 'pouch' of het resterend rectum. Deze data worden per centrum geregistreerd en geanalyseerd.

Doel 

Nieuwe surveillance protocollen opstellen voor de optimale surveillance bij FAP patiënten.

Planning 

De studie is gestart in 2020 en heeft een looptijd van 5 jaar.

Deelname 

FAP-patiënten die behandeld worden in één van de centra van het European FAP Consortium kunnen mee doen.